1. Podmiot odpowiedzialny
  TOWARZYSTWO HANDLOWE "ALPLAST" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
  z kapitałem zakładowym: 12680271,14 zł

  NIP: PL6710012263
  REGON: 330264717
  KRS: 0000557170

 2. Adres pocztowy:
  T.H. Alplast Sp. z o.o. S. k.
  ul. Śliwkowa 1
  78-100 Kołobrzeg
  Polska

 3. Adres poczty elektronicznej:
  sklep@alplast.com.pl

 4. Numer telefonu do Biura Obsługi Klienta:
  +48 943523299